Коды и названия цветов html (CSS и RGB) Таблица цветов html (штмл)

Коды и названия цветов html (CSS и RGB) Таблица цветов html (штмл)Коды и названия цветов html (CSS и RGB)

 


Название цвета Цвет RGB - код цвета Код цвета HTML
Snow   255 250 250 #FFFAFA
GhostWhite   248 248 255 #F8F8FF
WhiteSmoke   245 245 245 #F5F5F5
Gainsboro   220 220 220 #DCDCDC
FloralWhite   255 250 240 #FFFAF0
OldLace   253 245 230 #FDF5E6
Linen   250 240 230 #FAF0E6
AntiqueWhite   250 235 215 #FAEBD7
PapayaWhip   255 239 213 #FFEFD5
BlanchedAlmond   255 235 205 #FFEBCD
Bisque   255 228 196 #FFE4C4
PeachPuff   255 218 185 #FFDAB9
NavajoWhite   255 222 173 #FFDEAD
Moccasin   255 228 181 #FFE4B5
Cornsilk   255 248 220 #FFF8DC
Ivory   255 255 240 #FFFFF0
LemonChiffon   255 250 205 #FFFACD
Seashell   255 245 238 #FFF5EE
Honeydew   240 255 240 #F0FFF0
MintCream   245 255 250 #F5FFFA
Azure   240 255 255 #F0FFFF
AliceBlue   240 248 255 #F0F8FF
lavender   230 230 250 #E6E6FA
LavenderBlush   255 240 245 #FFF0F5
MistyRose   255 228 225 #FFE4E1
White   255 255 255 #FFFFFF
Black   0 0 0 #000000
DarkSlateGray   47 79 79 #2F4F4F
DimGrey   105 105 105 #696969
SlateGrey   112 128 144 #708090
LightSlateGray   119 136 153 #778899
Grey   190 190 190 #BEBEBE
LightGray   211 211 211 #D3D3D3
MidnightBlue   25 25 112 #191970
NavyBlue   0 0 128 #000080
CornflowerBlue   100 149 237 #6495ED
DarkSlateBlue   72 61 139 #483D8B
SlateBlue   106 90 205 #6A5ACD
MediumSlateBlue   123 104 238 #7B68EE
LightSlateBlue   132 112 255 #8470FF
MediumBlue   0 0 205 #0000CD
RoyalBlue   65 105 225 #4169E1
Blue   0 0 255 #0000FF
DodgerBlue   30 144 255 #1E90FF
DeepSkyBlue   0 191 255 #00BFFF
SkyBlue   135 206 235 #87CEEB
LightSkyBlue   135 206 250 #87CEFA
SteelBlue   70 130 180 #4682B4
LightSteelBlue   176 196 222 #B0C4DE
LightBlue   173 216 230 #ADD8E6
PowderBlue   176 224 230 #B0E0E6
PaleTurquoise   175 238 238 #AFEEEE
DarkTurquoise   0 206 209 #00CED1
MediumTurquoise   72 209 204 #48D1CC
Turquoise   64 224 208 #40E0D0
Cyan   0 255 255 #00FFFF
LightCyan   224 255 255 #E0FFFF
CadetBlue   95 158 160 #5F9EA0
MediumAquamarine   102 205 170 #66CDAA
Aquamarine   127 255 212 #7FFFD4
DarkGreen   0 100 0 #006400
DarkOliveGreen   85 107 47 #556B2F
DarkSeaGreen   143 188 143 #8FBC8F
SeaGreen   46 139 87 #2E8B57
MediumSeaGreen   60 179 113 #3CB371
LightSeaGreen   32 178 170 #20B2AA
PaleGreen   152 251 152 #98FB98
SpringGreen   0 255 127 #00FF7F
LawnGreen   124 252 0 #7CFC00
Green   0 255 0 #00FF00
Chartreuse   127 255 0 #7FFF00
MedSpringGreen   0 250 154 #00FA9A
GreenYellow   173 255 47 #ADFF2F
LimeGreen   50 205 50 #32CD32
YellowGreen   154 205 50 #9ACD32
ForestGreen   34 139 34 #228B22
OliveDrab   107 142 35 #6B8E23
DarkKhaki   189 183 107 #BDB76B
PaleGoldenrod   238 232 170 #EEE8AA
LtGoldenrodYello   250 250 210 #FAFAD2
LightYellow   255 255 224 #FFFFE0
Yellow   255 255 0 #FFFF00
Gold   255 215 0 #FFD700
LightGoldenrod   238 221 130 #EEDD82
goldenrod   218 165 32 #DAA520
DarkGoldenrod   184 134 11 #B8860B
RosyBrown   188 143 143 #BC8F8F
IndianRed   205 92 92 #CD5C5C
SaddleBrown   139 69 19 #8B4513
Sienna   160 82 45 #A0522D
Peru   205 133 63 #CD853F
Burlywood   222 184 135 #DEB887
Beige   245 245 220 #F5F5DC
Wheat   245 222 179 #F5DEB3
SandyBrown   244 164 96 #F4A460
Tan   210 180 140 #D2B48C
Chocolate   210 105 30 #D2691E
Firebrick   178 34 34 #B22222
Brown   165 42 42 #A52A2A
DarkSalmon   233 150 122 #E9967A
Salmon   250 128 114 #FA8072
LightSalmon   255 160 122 #FFA07A
Orange   255 165 0 #FFA500
DarkOrange   255 140 0 #FF8C00
Coral   255 127 80 #FF7F50
LightCoral   240 128 128 #F08080
Tomato   255 99 71 #FF6347
OrangeRed   255 69 0 #FF4500
Red   255 0 0 #FF0000
HotPink   255 105 180 #FF69B4
DeepPink   255 20 147 #FF1493
Pink   255 192 203 #FFC0CB
LightPink   255 182 193 #FFB6C1
PaleVioletRed   219 112 147 #DB7093
Maroon   176 48 96 #B03060
MediumVioletRed   199 21 133 #C71585
VioletRed   208 32 144 #D02090
Magenta   255 0 255 #FF00FF
Violet   238 130 238 #EE82EE
Plum   221 160 221 #DDA0DD
Orchid   218 112 214 #DA70D6
MediumOrchid   186 85 211 #BA55D3
DarkOrchid   153 50 204 #9932CC
DarkViolet   148 0 211 #9400D3
BlueViolet   138 43 226 #8A2BE2
Purple   160 32 240 #A020F0
MediumPurple   147 112 219 #9370DB
Thistle   216 191 216 #D8BFD8
Snow1   255 250 250 #FFFAFA
Snow2   238 233 233 #EEE9E9
Snow3   205 201 201 #CDC9C9
Snow4   139 137 137 #8B8989
Seashell1   255 245 238 #FFF5EE
Seashell2   238 229 222 #EEE5DE
Seashell3   205 197 191 #CDC5BF
Seashell4   139 134 130 #8B8682
AntiqueWhite1   255 239 219 #FFEFDB
AntiqueWhite2   238 223 204 #EEDFCC
AntiqueWhite3   205 192 176 #CDC0B0
AntiqueWhite4   139 131 120 #8B8378
Bisque1   255 228 196 #FFE4C4
Bisque2   238 213 183 #EED5B7
Bisque3   205 183 158 #CDB79E
Bisque4   139 125 107 #8B7D6B
PeachPuff1   255 218 185 #FFDAB9
PeachPuff2   238 203 173 #EECBAD
PeachPuff3   205 175 149 #CDAF95
PeachPuff4   139 119 101 #8B7765
NavajoWhite1   255 222 173 #FFDEAD
NavajoWhite2   238 207 161 #EECFA1
NavajoWhite3   205 179 139 #CDB38B
NavajoWhite4   139 121 94 #8B795E
LemonChiffon1   255 250 205 #FFFACD
LemonChiffon2   238 233 191 #EEE9BF
LemonChiffon3   205 201 165 #CDC9A5
LemonChiffon4   139 137 112 #8B8970
Cornsilk1   255 248 220 #FFF8DC
Cornsilk2   238 232 205 #EEE8CD
Cornsilk3   205 200 177 #CDC8B1
Cornsilk4   139 136 120 #8B8878
Ivory1   255 255 240 #FFFFF0
Ivory2   238 238 224 #EEEEE0
Ivory3   205 205 193 #CDCDC1
Ivory4   139 139 131 #8B8B83
Honeydew1   240 255 240 #F0FFF0
Honeydew2   224 238 224 #E0EEE0
Honeydew3   193 205 193 #C1CDC1
Honeydew4   131 139 131 #838B83
LavenderBlush1   255 240 245 #FFF0F5
LavenderBlush2   238 224 229 #EEE0E5
LavenderBlush3   205 193 197 #CDC1C5
LavenderBlush4   139 131 134 #8B8386
MistyRose1   255 228 225 #FFE4E1
MistyRose2   238 213 210 #EED5D2
MistyRose3   205 183 181 #CDB7B5
MistyRose4   139 125 123 #8B7D7B
Azure1   240 255 255 #F0FFFF
Azure2   224 238 238 #E0EEEE
Azure3   193 205 205 #C1CDCD
Azure4   131 139 139 #838B8B
SlateBlue1   131 111 255 #836FFF
SlateBlue2   122 103 238 #7A67EE
SlateBlue3   105 89 205 #6959CD
SlateBlue4   71 60 139 #473C8B
RoyalBlue1   72 118 255 #4876FF
RoyalBlue2   67 110 238 #436EEE
RoyalBlue3   58 95 205 #3A5FCD
RoyalBlue4   39 64 139 #27408B
Blue1   0 0 255 #0000FF
Blue2   0 0 238 #0000EE
Blue3   0 0 205 #0000CD
Blue4   0 0 139 #00008B
DodgerBlue1   30 144 255 #1E90FF
DodgerBlue2   28 134 238 #1C86EE
DodgerBlue3   24 116 205 #1874CD
DodgerBlue4   16 78 139 #104E8B
SteelBlue1   99 184 255 #63B8FF
SteelBlue2   92 172 238 #5CACEE
SteelBlue3   79 148 205 #4F94CD
SteelBlue4   54 100 139 #36648B
DeepSkyBlue1   0 191 255 #00BFFF
DeepSkyBlue2   0 178 238 #00B2EE
DeepSkyBlue3   0 154 205 #009ACD
DeepSkyBlue4   0 104 139 #00688B
SkyBlue1   135 206 255 #87CEFF
SkyBlue2   126 192 238 #7EC0EE
SkyBlue3   108 166 205 #6CA6CD
SkyBlue4   74 112 139 #4A708B
LightSkyBlue1   176 226 255 #B0E2FF
LightSkyBlue2   164 211 238 #A4D3EE
LightSkyBlue3   141 182 205 #8DB6CD
LightSkyBlue4   96 123 139 #607B8B
SlateGray1   198 226 255 #C6E2FF
SlateGray2   185 211 238 #B9D3EE
SlateGray3   159 182 205 #9FB6CD
SlateGray4   108 123 139 #6C7B8B
LightSteelBlue1   202 225 255 #CAE1FF
LightSteelBlue2   188 210 238 #BCD2EE
LightSteelBlue3   162 181 205 #A2B5CD
LightSteelBlue4   110 123 139 #6E7B8B
LightBlue1   191 239 255 #BFEFFF
LightBlue2   178 223 238 #B2DFEE
LightBlue3   154 192 205 #9AC0CD
LightBlue4   104 131 139 #68838B
LightCyan1   224 255 255 #E0FFFF
LightCyan2   209 238 238 #D1EEEE
LightCyan3   180 205 205 #B4CDCD
LightCyan4   122 139 139 #7A8B8B
PaleTurquoise1   187 255 255 #BBFFFF
PaleTurquoise2   174 238 238 #AEEEEE
PaleTurquoise3   150 205 205 #96CDCD
PaleTurquoise4   102 139 139 #668B8B
CadetBlue1   152 245 255 #98F5FF
CadetBlue2   142 229 238 #8EE5EE
CadetBlue3   122 197 205 #7AC5CD
CadetBlue4   83 134 139 #53868B
Turquoise1   0 245 255 #00F5FF
Turquoise2   0 229 238 #00E5EE
Turquoise3   0 197 205 #00C5CD
Turquoise4   0 134 139 #00868B
Cyan1   0 255 255 #00FFFF
Cyan2   0 238 238 #00EEEE
Cyan3   0 205 205 #00CDCD
Cyan4   0 139 139 #008B8B
DarkSlateGray1   151 255 255 #97FFFF
DarkSlateGray2   141 238 238 #8DEEEE
DarkSlateGray3   121 205 205 #79CDCD
DarkSlateGray4   82 139 139 #528B8B
Aquamarine1   127 255 212 #7FFFD4
Aquamarine2   118 238 198 #76EEC6
Aquamarine3   102 205 170 #66CDAA
Aquamarine4   69 139 116 #458B74
DarkSeaGreen1   193 255 193 #C1FFC1
DarkSeaGreen2   180 238 180 #B4EEB4
DarkSeaGreen3   155 205 155 #9BCD9B
DarkSeaGreen4   105 139 105 #698B69
SeaGreen1   84 255 159 #54FF9F
SeaGreen2   78 238 148 #4EEE94
SeaGreen3   67 205 128 #43CD80
SeaGreen4   46 139 87 #2E8B57
PaleGreen1   154 255 154 #9AFF9A
PaleGreen2   144 238 144 #90EE90
PaleGreen3   124 205 124 #7CCD7C
PaleGreen4   84 139 84 #548B54
SpringGreen1   0 255 127 #00FF7F
SpringGreen2   0 238 118 #00EE76
SpringGreen3   0 205 102 #00CD66
SpringGreen4   0 139 69 #008B45
Green1   0 255 0 #00FF00
Green2   0 238 0 #00EE00
Green3   0 205 0 #00CD00
Green4   0 139 0 #008B00
Chartreuse1   127 255 0 #7FFF00
Chartreuse2   118 238 0 #76EE00
Chartreuse3   102 205 0 #66CD00
Chartreuse4   69 139 0 #458B00
OliveDrab1   192 255 62 #C0FF3E
OliveDrab2   179 238 58 #B3EE3A
OliveDrab3   154 205 50 #9ACD32
OliveDrab4   105 139 34 #698B22
DarkOliveGreen1   202 255 112 #CAFF70
DarkOliveGreen2   188 238 104 #BCEE68
DarkOliveGreen3   162 205 90 #A2CD5A
DarkOliveGreen4   110 139 61 #6E8B3D
Khaki1   255 246 143 #FFF68F
Khaki2   238 230 133 #EEE685
Khaki3   205 198 115 #CDC673
Khaki4   139 134 78 #8B864E
LightGoldenrod1   255 236 139 #FFEC8B
LightGoldenrod2   238 220 130 #EEDC82
LightGoldenrod3   205 190 112 #CDBE70
LightGoldenrod4   139 129 76 #8B814C
LightYellow1   255 255 224 #FFFFE0
LightYellow2   238 238 209 #EEEED1
LightYellow3   205 205 180 #CDCDB4
LightYellow4   139 139 122 #8B8B7A
Yellow1   255 255 0 #FFFF00
Yellow2   238 238 0 #EEEE00
Yellow3   205 205 0 #CDCD00
Yellow4   139 139 0 #8B8B00
Gold1   255 215 0 #FFD700
Gold2   238 201 0 #EEC900
Gold3   205 173 0 #CDAD00
Gold4   139 117 0 #8B7500
Goldenrod1   255 193 37 #FFC125
Goldenrod2   238 180 34 #EEB422
Goldenrod3   205 155 29 #CD9B1D
Goldenrod4   139 105 20 #8B6914
DarkGoldenrod1   255 185 15 #FFB90F
DarkGoldenrod2   238 173 14 #EEAD0E
DarkGoldenrod3   205 149 12 #CD950C
DarkGoldenrod4   139 101 8 #8B658B
RosyBrown1   255 193 193 #FFC1C1
RosyBrown2   238 180 180 #EEB4B4
RosyBrown3   205 155 155 #CD9B9B
RosyBrown4   139 105 105 #8B6969
IndianRed1   255 106 106 #FF6A6A
IndianRed2   238 99 99 #EE6363
IndianRed3   205 85 85 #CD5555
IndianRed4   139 58 58 #8B3A3A
Sienna1   255 130 71 #FF8247
Sienna2   238 121 66 #EE7942
Sienna3   205 104 57 #CD6839
Sienna4   139 71 38 #8B4726
Burlywood1   255 211 155 #FFD39B
Burlywood2   238 197 145 #EEC591
Burlywood3   205 170 125 #CDAA7D
Burlywood4   139 115 85 #8B7355
Wheat1   255 231 186 #FFE7BA
Wheat2   238 216 174 #EED8AE
Wheat3   205 186 150 #CDBA96
Wheat4   139 126 102 #8B7E66
Tan1   255 165 79 #FFA54F
Tan2   238 154 73 #EE9A49
Tan3   205 133 63 #CD853F
Tan4   139 90 43 #8B5A2B
Chocolate1   255 127 36 #FF7F24
Chocolate2   238 118 33 #EE7621
Chocolate3   205 102 29 #CD661D
Chocolate4   139 69 19 #8B4513
Firebrick1   255 48 48 #FF3030
Firebrick2   238 44 44 #EE2C2C
Firebrick3   205 38 38 #CD2626
Firebrick4   139 26 26 #8B1A1A
Brown1   255 64 64 #FF4040
Brown2   238 59 59 #EE3B3B
Brown3   205 51 51 #CD3333
Brown4   139 35 35 #8B2323
Salmon1   255 140 105 #FF8C69
Salmon2   238 130 98 #EE8262
Salmon3   205 112 84 #CD7054
Salmon4   139 76 57 #8B4C39
LightSalmon1   255 160 122 #FFA07A
LightSalmon2   238 149 114 #EE9572
LightSalmon3   205 129 98 #CD8162
LightSalmon4   139 87 66 #8B5742
Orange1   255 165 0 #FFA500
Orange2   238 154 0 #EE9A00
Orange3   205 133 0 #CD8500
Orange4   139 90 0 #8B5A00
DarkOrange1   255 127 0 #FF7F00
DarkOrange2   238 118 0 #EE7600
DarkOrange3   205 102 0 #CD6600
DarkOrange4   139 69 0 #8B4500
Coral1   255 114 86 #FF7256
Coral2   238 106 80 #EE6A50
Coral3   205 91 69 #CD5B45
Coral4   139 62 47 #8B3E2F
Tomato1   255 99 71 #FF6347
Tomato2   238 92 66 #EE5C42
Tomato3   205 79 57 #CD4F39
Tomato4   139 54 38 #8B3626
OrangeRed1   255 69 0 #FF4500
OrangeRed2   238 64 0 #EE4000
OrangeRed3   205 55 0 #CD3700
OrangeRed4   139 37 0 #8B2500
Red1   255 0 0 #FF0000
Red2   238 0 0 #EE0000
Red3   205 0 0 #CD0000
Red4   139 0 0 #8B0000
DeepPink1   255 20 147 #FF1493
DeepPink2   238 18 137 #EE1289
DeepPink3   205 16 118 #CD1076
DeepPink4   139 10 80 #8B0A50
HotPink1   255 110 180 #FF6EB4
HotPink2   238 106 167 #EE6AA7
HotPink3   205 96 144 #CD6090
HotPink4   139 58 98 #8B3A62
Pink1   255 181 197 #FFB5C5
Pink2   238 169 184 #EEA9B8
Pink3   205 145 158 #CD919E
Pink4   139 99 108 #8B636C
LightPink1   255 174 185 #FFAEB9
LightPink2   238 162 173 #EEA2AD
LightPink3   205 140 149 #CD8C95
LightPink4   139 95 101 #8B5F65
PaleVioletRed1   255 130 171 #FF82AB
PaleVioletRed2   238 121 159 #EE799F
PaleVioletRed3   205 104 137 #CD6889
PaleVioletRed4   139 71 93 #8B475D
Maroon1   255 52 179 #FF34B3
Maroon2   238 48 167 #EE30A7
Maroon3   205 41 144 #CD2990
Maroon4   139 28 98 #8B1C62
VioletRed1   255 62 150 #FF3E96
VioletRed2   238 58 140 #EE3A8C
VioletRed3   205 50 120 #CD3278
VioletRed4   139 34 82 #8B2252
Magenta1   255 0 255 #FF00FF
Magenta2   238 0 238 #EE00EE
Magenta3   205 0 205 #CD00CD
Magenta4   139 0 139 #8B008B
Orchid1   255 131 250 #FF83FA
Orchid2   238 122 233 #EE7AE9
Orchid3   205 105 201 #CD69C9
Orchid4   139 71 137 #8B4789
Plum1   255 187 255 #FFBBFF
Plum2   238 174 238 #EEAEEE
Plum3   205 150 205 #CD96CD
Plum4   139 102 139 #8B668B
MediumOrchid1   224 102 255 #E066FF
MediumOrchid2   209 95 238 #D15FEE
MediumOrchid3   180 82 205 #B452CD
MediumOrchid4   122 55 139 #7A378B
DarkOrchid1   191 62 255 #BF3EFF
DarkOrchid2   178 58 238 #B23AEE
DarkOrchid3   154 50 205 #9A32CD
DarkOrchid4   104 34 139 #68228B
Purple1   155 48 255 #9B30FF
Purple2   145 44 238 #912CEE
Purple3   125 38 205 #7D26CD
Purple4   85 26 139 #551A8B
MediumPurple1   171 130 255 #AB82FF
MediumPurple2   159 121 238 #9F79EE
MediumPurple3   137 104 205 #8968CD
MediumPurple4   93 71 139 #5D478B
Thistle1   255 225 255 #FFE1FF
Thistle2   238 210 238 #EED2EE
Thistle3   205 181 205 #CDB5CD
Thistle4   139 123 139 #8B7B8B
grey11   28 28 28 #1C1C1C
grey21   54 54 54 #363636
grey31   79 79 79 #4F4F4F
grey41   105 105 105 #696969
grey51   130 130 130 #828282
grey61   156 156 156 #9C9C9C
grey71   181 181 181 #B5B5B5
gray81   207 207 207 #CFCFCF
gray91   232 232 232 #E8E8E8
DarkGrey   169 169 169 #A9A9A9
DarkBlue   0 0 139 #00008B
DarkCyan   0 139 139 #008B8B
DarkMagenta   139 0 139 #8B008B
DarkRed   139 0 0 #8B0000
LightGreen   144 238 144 #90EE90

 

 

Теги: Коды и названия цветов html (CSS и RGB) Таблица цветов html (штмл)Обновлен 11 июн 2019. Создан 04 мая 2019  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Смотри Видео Уроки  (пошаговая инструкция: Как сделать сайт самому) и заработать на нём!
 
Подпишись! Мой You Tube канал. Делюсь инфой и всегда отвечаю!
+ +
реклама

 

конец реклам + +++
+++ Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Цена sdelay-site.io.ua
+++

сделай сайт сам, #сделай, #сайт, #сам, за час, sdelay site, io.ua, ио.юа, как сделать, озоншд, ozonehd, прошивка, FirmWare, сделай сам, ozonhd wi fi, t2, антенна, ozonehd t2 wi fi, рщтвф дуфв, хонда леад, хонда лид, аф48, 50сс, honda lead, honda lead af48,запчасти купить.

кнопка вверх